facebook pixel
Iščete ali prodajate/oddajate nepremičnino? Vpišite tukaj

Katere stroške imate ob prodaji vaše nepremičnine?

13.03.2023

Pri prodaji je potrebno upoštevati nekatere stroške, ki jih krije prodajalec nepremičnine:

 

  • 2% davek na promet nepremičnin (osnova je pogodbena cena), razen če se s kupcem dogovorita drugače;
  • morebitni davek od dobička iz kapitala (na razliko med nakupno in prodajno ceno): prvih 5 let po nakupu 20 %, nato pa se vsakih naslednjih 5 let zmanjša za 5 odstotnih točk (od vključno 6. do vključno 10. leta je 15 %, od vključno 11. leta do vključno 15. je 10 %, ...)
  • davek od dobička iz kapitala so oproščeni tisti, ki so nepremičnino kupili pred 1. januarjem 2002 ali pa so imeli v nepremičnini stalno prebivališče vsaj zadnja 3 leta pred prodajo
  • morebitni davek na dediščine in darila, v kolikor še ni bil plačan,
  • morebitna cenitev (cca 300,00 EUR), če je ta potrebna v davčnih in drugih postopkih
  • notarska overitve pogodbe po notarski tarifi.
#1 - Katere stroške imate ob prodaji vaše nepremičnine?