facebook pixel
Iščete ali prodajate/oddajate nepremičnino? Vpišite tukaj

Upravljanje

Namen storitve upravljanja stavb je ohranjanje ali povečanje vrednosti stavbe, nemoteno obratovanje in delitev nastalih stroškov med etažne lastnike oziroma uporabnika po dogovorjenih kriterijih.

Upravnik kot nosilec izvajanja dogovorjenih del skrbi za izvajanje vseh potrebnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja, kakor tudi za dodatna vlaganja v posodobitev stavbe ter izboljšanje pogojev dela in bivanja naročnikov.

Od storitev upravljanja do računovodskih storitev
V podjetju Atrium nepremičnine  d.o.o. smo strokovno usposobljeni za izvajanje vseh storitev upravljanja s poslovnimi, poslovno – stanovanjskimi, večstanovanjskimi in drugimi stavbami, strokovno podprti smo tudi v spremljajoči službi računovodskih in knjigovodskih storitev.

Naše storitve lahko razvrstimo v naslednje sklope opravil:

 • redno upravljanje;
 • organizacijsko – administrativna in finančna opravila;
 • tehnično – strokovna opravila;
 • pravno – premoženjska opravila;
 • hišniško - vzdrževalna opravila.
 • Za naše naročnike kot dober in skrben gospodar organiziramo tudi:
 • kakovostno fizično in tehnično varovanje ljudi in premoženja, saj se zavedamo, da je dandanes varnost še kako pomembna za kakovostno in brezskrbno bivanje, tako v stanovanjskih naseljih kot poslovnih stavbah;
 • redna, izredna in pogradbena čiščenja;
 • tečaje in preglede v sklopu ponudbe varstva pri delu.

Našim naročnikom lahko torej nudimo celovito storitev »facility managementa« od upravniških storitev, hišniško - vzdrževalnih del, čiščenja, varovanja, servisa in pregledov protipožarnih aparatov, varstva pri delu, ter kot dober gospodar naročnikom prihranimo marsikatero skrb.

Upravljanje zaupajte strokovnjakom!

Kontakt

upravnik@atrium.si
051 443 900

Stavbe v upravljanju

 1. Župančičeva 4, Maribor
 2. Valvasorjeva 24, Maribor
 3. Ulica Slovenske osamosvojitve 8, Maribor
 4. Sp. Voličina 82a, Voličina
 5. Novo naselje 7, Bistrica ob Dravi
 6. Ulica Marjana Nemca 2 in 4, Miklavž na Dravskem polju
 7. Prešernova ulica 26, Maribor
 8. Lenart Sever Blok D, Lenart