facebook pixel
Iščete ali prodajate/oddajate nepremičnino? Vpišite tukaj

Potrebujete boljšega upravnika?

Potrebujete boljšega upravnika nepremičnine? Namesto vas sledimo zakonom in poskrbimo, da vaš objekt zadošča vsem standardom kakovosti. Z nami bodo vaši stanovanjski zbori in odločitve o delitvi stroškov enostavnejši.

K temu lahko pripomore vaš upravnik, ki poskrbi za nemoteno delovanje in urejanje skupnih delov in naprav vaše nepremičnine. S tem prihranite dragocen čas in energijo in denar, ki jih usmerite v vam prijetne in pomembne stvari.

Iščete upravnika, ki bo izpolnil vaša pričakovanja?
Lastniki nepremičnin, zaupajte nam organizacijo vzdrževanja večlastniške nepremičnine in poskrbeli bomo, da bo vaša nepremičnina delovala brezhibno.
Poleg skrbi za pravilno delovanje skupnih delov večstanovanjskega ali poslovno stanovanjskega objekta bomo poskrbeli tudi za lepo urejeno okolico.

Kaj nudi dober upravnik?

  • 24-urna pripravljenost, katere cilj je čim hitrejša sanacija napake,
  • posluh za težave stranke in njihovo sprotno reševanje,
  • boljša kakovost in konkurenčna cena,
  • občutek varnosti in zaupanja.

Za vaša vprašanja smo dosegljivi tudi na telefonski številki  051 443 900

Kot upravnik večlastniške nepremičnine poskrbimo za:

Organizacijske in administrativne storitve

Za vas izvajamo vodenje in ažuriranje evidenc o lastnikih, zastopnikih in najemnikih objektov ter popis pripadajočih nepremičnin. Poskrbimo za organizacijo srečanj etažnih lastnikov, pripravljamo predloge za izvajanje investicijskih in vzdrževalnih del in na podlagi sprejetih odločitev lastnikov sprejeto tudi izvedemo.

Tehnične storitve

Naše storitve vključujejo celoten pregled stanja nepremičnine: delovanje skupnih inštalacij, naprav in opreme, nadzor nad ureditvijo okolice in posledično potrebna servisna dela. Za vsako nepremičnino izdelamo predlog načrta vzdrževanja za določeno obdobje, kot dober gospodar poskrbimo za najugodnejšega ponudnika za izvedbo teh del in vršimo nadzor nad izvajalci.

Finančno- računovodske in knjigovodske storitve

Kot upravitelj skrbimo za nadzor nad finančnimi obveznostmi lastnikov nepremičnin. po dogovorjenem ključu razdelimo stroške na posamezne lastnike in izvajamo kjnigovodsko in finančno poslovanje. Vodimo tudi vse postopke za ustrezno zavarovanje nepremičnin.

Pravne storitve

Zastopamo pravice in koristi etažnih lastnikov v sodnih in upravnih zadevah, v primeru pravnih sporov zbiramo in pripravimo podatke za sodne postopke in izvršilne predloge, opravljamo vodenje evidenc pravnomočnih sklepov in izvršb. Svetujemo in pomagamo tudi pri urejanju medsebojnih razmerij v več lastniških nepremičninah.

V kolikor bi želeli, da vas kontaktiramo in vam predstavimo našo ponudbo nam pošljite Vaše kontaktne podatke na upravnik@atrium.si in izdelali vam bomo brezplačno ponudbo.